Kotva

Konstelace


Rodinné konstelace jsou metodou rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie. Umožňují názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů. Jejich tvůrcem je Bert Hellinger. Metoda je používána v terapii a poradenství.

 

 

Kdy: 13.9. 2024  od 14:00 - 21:00

Kdy: 11.10.2024 od 14:00 - 21:00

Kdy: 03.11.2024 od 10:00 - 18:30 (cena: 1800Kč postavení konstelace / 900Kč pro herce)

kdy: 15.11. 2024 od 14:00 - 21:00

 

 

Kde: Masarykova 750/316, Ústí nad Labem

Cena: 1600 kč pro toho, kdo si postaví vlastní konstelaci

           800kč pro toho, kdo  vlastní konstelaci mít nebude

 

 

č.ú: 2200385039/2010

 

 

 

Konstelační výcvik 2024/2026


16.-17.11.2024       
JÁ a můj původní rodinný systém. JÁ, jenž sdílím osud se svými předky. Předek, se                                    kterým sdílím osud.

4.-5.1.2025      
JÁ a mé vnitřní dítě, jak se vidím a přijímám. Integrační proces.

8.-9.2.2025      
JÁ a můj adolescent. JÁ a vztah k mému tělu. JÁ a škola. JÁ a vztah k autoritám.

29.-30.3.2025     
JÁ a můj vnitřní kritik. JÁ jako rodič.

10.-11.5.2025     
JÁ a můj příchod na svět, porodní konstelace, konstelace traumatu.

13.-15.6.2025 (výjezdní)    
JÁ a supervize. JÁ jako facilitátor - konstelatér. Individuální konstelace, vhledy a náhledy na svá témata.

6.-7.9.2025     
JÁ a můj partner. JÁ jako partner. JÁ a mé vztahy. JÁ a láska ve všech podobách.

18.-19.10.2025     
JÁ a mé symptomy. Já a má Ne-moc. Setkání se svými stíny a strachy, závislosti, posedlosti.

29.-30.11.2025     
JÁ a mé životní poslání. Pracovní konstelace. JÁ a má budoucnost. JÁ, peníze a hojnost.

10.-11.1.2026  
JÁ a pohyby mé duše - regresní konstelace.

Výcvik je sestaven a koncipován tak, že se naučíte nejen stavět konstelace, seznámíte se se systemickými zákonitostmi, ale především pomůžete sami sobě, svým dětem a rodině. Projdete si každým daným tématem a navíc ho zažijete díky skupině z různých úhlů pohledu. Vše do sebe začne postupně zapadat jako puzzle a na konci si sestavíte NOVÝ OBRAZ SEBE SAMA. Srovná se váš rodinný systém i vaše osobní nastavení. A to nejen v mysli, ale i v srdci a v duši.
A to vše prožijte v bezpečném a přátelském prostředí, ve kterém vznikají opravdu hluboké vztahy na celý život.
Mé vedení je jemné, laskavé, plné humoru????, ale zároveň jdeme přímo k jádru věci.

Srdečně Tě zvu na tuto společnou cestu za poznáním ????

Kde: Masarykova 750/316, Ústí nad Labem

Cena: 35 000Kč (možno domluvit se na splátkách)
Záloha (5 tisíc) slouží jako rezervace místa a je nevratná. Proto se prosím opravdu velmi pečlivě rozhodni, zda chceš do tohoto vlaku s námi nastoupit. Protože se z něj vystupuje až na úplném konci????????????. A míst ubývá opravdu rychle????

Lektorka: Mgr. Markéta Humplíková
Kontakt: 725 240 439
marketahumplikova.ch@seznam.cz

 

 

Konstelační výcvik 2023/2025

2.-3.12 2023        JÁ a můj rodinný systém. JÁ, jenž sdílím osud se svými předky. Předek, se                                          kterým sdílím osud.

13.-14.1.2024       JÁ a mé vnitřní dítě, jak se vidím a přijímám. Integrační proces.

17-18. 2.2024       JÁ a můj adolescent. JÁ a škola. JÁ a vztah k autoritám.

30.-31.3. 2024      JÁ a můj vnitřní kritik. JÁ jako rodič.

4. - 5.  5. 2024      JÁ a můj příchod na svět, porodní konstelace, konstelace traumatu. 

14.-16.6. 2024      JÁ a můj partner. JÁ jako partner. JÁ a láska ve všech podobách.

7. -  8. 9. 2024      JÁ a mé symptomy. Setkání se svými stíny a strachy, závislosti, posedlosti.

19.-20.10.2024      JÁ a mé životní poslání. Pracovní konstelace. JÁ a mé dary. 

                             JÁ, peníze a hojnost.

30.11.-1.12.2024   JÁ a pohyby mé duše - regresní konstelace.

11. - 12.1.2025      JÁ a supervize. JÁ jako facilitátor - konstelatér.

 

 

 

 

 

Technika konstelací:


Rodinné konstelace formou semináře
Technika konstelací spočívá v sestavení jakéhosi „modelu“ rodiny, vztahu nebo jiného systému ze „zástupců“ vybraných z ostatních účastníků semináře.

Klient terapeutovi popíše podstatu problému, který ho na konstelace přivedl. Terapeut klientovi navrhne, kteří lidé z jeho příběhu by měli v konstelaci vystupovat, a klient si mezi účastníky semináře vybere takové zástupce skutečných osob, kteří mu dotyčné pocitově nejvíc připomínají.

Ukazuje se, že v osobních příbězích jsou důležití nejen rodiče, sourozenci, prarodiče, ale mnohdy i vzdálenější příbuzní nebo lidé s rodinou nějak spjatí. V příbězích mívají zvlášť velký význam rodinní příslušníci, kteří jsou z vědomí rodiny vytěsněni nebo se na ně zapomnělo. Mohou to být potracené nebo brzy zemřelé děti, nežádoucí členové systému či příbuzní s tragickým osudem.

Klient si rovněž zvolí zástupce, který bude v situaci zastupovat jeho samého. Takto vybrané zástupce klient rozestaví tak, jak si myslí, že by se rozestavili sami, kdyby byli přítomni. Výchozí rozestavení tedy odpovídá jeho vnitřnímu obrazu dotyčného systému. Proto to musí dělat soustředěně a bez ohledu na formální očekávání.

Od chvíle, kdy zástupci zaujmou své pozice, se u nich začínají projevovat charakteristické pocitové reakce. Jejich pocity v konstelaci jsou překvapivě autentické a silné. Konstelace umožňují spatřit situaci v její podstatě a často vynesou na světlo skrytou dynamiku systému. Tento jev je základem metody.

Pozorováním reakcí a dotazováním zástupců dostáváme řadu informací o systému a procesech, které pod povrchem systému probíhají. Zároveň vychází najevo, zda v rozestavené konstelaci nechybí někdo, kdo ve skutečnosti v systému byl důležitý, či zda v systému nepřevzal někdo roli jiného člena rodiny. Přeskupováním systému, hledáním „správného“ místa pro jednotlivé členy a doplněním systému o další vyloučené anebo zapomenuté členy rodiny začíná proces, jehož hojivý účinek pociťuje nejen klient, nýbrž později celý jeho rodinný systém. Pro ostatní účastníky semináře je jejich „práce“ v rolích zástupců, ale i sama účast na semináři neobyčejně intenzívní a přináší vždy hluboké prožitky a překvapivé náhledy do jejich vlastního života.

 

 

Konstelace v individuálním poradenství
Konstelace lze dělat také jako individuální poradenství. Zde se pracuje se značkami místo osobních zástupců pro jednotlivé členy systému. Klient značky rozestaví na podlahu jako by tam stáli členové systému, případně si může stoupnout na jejich místo, aby se vcítil do příslušných rolí.

 

 

Rezervujte si svá místa na tel: 725 240 439 nebo na emailu: marketahumplikova.ch@seznam.cz

 

Systemické konstelace

Rodinné konstelace jsou metodou rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie. Umožňují názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů.

V případě, že je již na konstelacích obsazeno, je možné se přihlásit jako herec, bez možnosti postavení vlastní konstelace. I když si konstelaci nepostavíte, ostatní role a konstelace jsou pro vás obrovským přínosem. Leckdy je cizí konstelace větším přínosem, než ta vlastní. 

 

 

 

Záloha na konstelace, kurzy nebo semináře slouží jako rezervace místa. Odečítá se z konečné ceny a JE NEVRATNÁ. 

Proto se prosím rozhodněte závazně, protože na vaší další účasti nebo neúčasti je závislá celá skupina.

Moc děkuji za pochopení a těším se na osobní setkání a společné tvoření.