Kotva

Regrese přes médium


Regrese na dálku, přes médium

Hlubinná abreaktivní psychoterapie (regrese) není vhodná pro lidi, kteří užívají antidepresiva nebo jiná psychofarmaka, pro ty, kteří jsou do jisté míry labilní, pro děti, těhotné....Ale i pro ně je tu možnost zpracovat si svá traumata pomocí této metody. 

Hlubinná abreaktivní psychoterapie zná postupy, které lze aplikovat i bez přítomnosti samotného klienta. Na dálku lze pracovat přes médium. Médium, se kterým já pracuji, se jmenuje Marcela Štorcová a Zuzana Dytrychová. Obě mají neuvěřitelné a přesné vybavovací schopnosti a za sebou kurz regresních technik.

Tento způsob používám zejména u malých dětí, nemohoucích osob, u osob, které užívají psychofarmaka a u osob, kterým se z nějakého důvodu nedaří vybavovat si a procházet si některá témata.

Z mé zkušenosti je tento způsob práce rychlejší a mnohdy efektivnější, než když je regrese účasten klient sám. Médium se spojí s jeho duší prostřednictvím fotografie nebo klienta samotného (pokud u regrese chce a může být) a celou regresi si prochází klientova duše bez zapojení "rozumu", systémů přesvědčení, pochybností a strachů.

Takto na dálku lze pracovat i s přivtělenými entitami. Za pomocí média (prostředníka) mohu čistit klienty i jejich okolí od entit, které se z jakéhokoliv důvodu zdržují v místech či u osob, což automaticky brání jejich vlastnímu rozvoji.

 

 

Přivtělené duše

Důležitou a významnou součástí Hlubinné abreaktivní psychoterapie, kterou Ing. Andrej Dragomirecký popisuje ve své knižní publikaci s názvem PSYCHOTERAPIE II aneb Laskavý exorcismus nebo Schizofrenie, její příčiny a léčba, je práce s dušemi zemřelých.

Ne vždy totiž podstata člověka, jeho duše, odchází po smrti tam, kam by odejít měla a odkud je pak možný její opětovný návrat zpět na zem do nového fyzického těla prostřednictvím klasického narození. Naopak se velmi často stává, že z jistých důvodů zůstávají duše zemřelých v astrální sféře, ve které běžně vnímají své okolí tak, jako za života. Často se i pokouší navázat kontakt se svými živými příbuznými nebo prostě jen mají snahu užívat si života, jakoby ještě sídlili ve svých fyzických tělech. Mnohdy o své smrti také prostě nevědí. Třeba při automobilových nehodách, při kterých dochází k nárazu ve velkých rychlostech, je duše z těla doslova vymrštěna a nachází se ve velkém šoku z toho, co se stalo. Své astrální tělo vnímá jako živé, a to, že došlo při havárii ke smrti (fyzické tělo je po nárazu zdeformováno k nepoznání), se takový člověk dozví třeba až na svém vlastním pohřbu. Dalšími z častých důvodů setrvávání duší mezi námi je např. lpění na majetku získaném za života, dále různé závislosti (např. na alkoholu nebo drogách) apod. Důvodem přivtělení ale bývají i mnohem bohulibější potřeby, jakými jsou hluboká láska k druhému žijícímu člověku či potřeba ochraňovat své živé příbuzné. Projevy takovýchto „zbloudilých“ duší lidé běžně svými pěti smysly nevnímají, i když citlivější z nás, často bezprostředně po smrti blízkého člověka, pocitově jeho přítomnost cítí. Zaznamenávány jsou i případy vnímání fyzických projevů zemřelého formou dotyků či pohlazení. V takovéto míře nám projevy zemřelých v zásadě nevadí, pomineme-li fakt, že samotnému zemřelému setrvávání v astrální sféře nijak neprospívá a zdržuje jej od dalšího vývoje.

Dochází-li však k tomu, že nám živým duše zemřelých doslova škodí, např. při onemocnění schizofrenií nebo při jiných psychických, ale i fyzických projevech, je nanejvýš vhodné takové stavy řešit. Například babička zemřelá na rakovinu může dispozici k této nemoci předávat, byť nevědomě a nechtěně, svému vnoučeti, ke kterému je přivtělena se snahou ho ochraňovat před nebezpečím.

Hlubinná abreaktivní psychoterapie účinné řešení nabízí. Terapeutická praxe ukazuje, že mnohé psychiatrické diagnózy, včetně nejrůznějších forem depresí, lze řešit velmi rychle a spolehlivě i bez použití psychofarmak či jiných mnohem drastičtějších prostředků „léčby“, jakými jsou stále často používané elektrošoky. Zaznamenány jsou i takové případy, kdy několik málo terapeutických sezení, mnohdy i jen jedno jediné, zbavilo schizofrenika jeho problémů!

A v čem vlastně práce s dušemi zemřelých spočívá? Odpověď je jednoduchá – v patřičné komunikaci s nimi (může probíhat i na dálku), při které jim nabízíme možnost odejít tam, kde bude jejich vývoj dál pokračovat a v nápomoci s odchodem samotným. Efektem této práce je pak odeznění problémů klienta, které mu přivtělení způsobovalo.

Pracovat s přivtělenými dušemi lze i na dálku a je možné je odvádět od klienta jen na základě jeho aktuální fotografie. Odvádět duše lze i z prostor domů a staveb, či z jiných míst a to také na dálku.