Kotva

Co řeší


Na každou fyzickou nemoc můžete hledat odpověď na psychické úrovni.

 

vztahové problémy (problém navázat trvalý vztah, rozchod, rozvod s partnerem …)

 

pocity a emoce se kterými si nevíme rady (vztek, pláč, lítost, nedostatek sebevědomí, přijetím sebe sama, svého těla...)

 

neschopnost koncentrace, smutek, apatie, nejistoty, poúrazové stavy, psychospirituální krize

 

traumata, zážitky, se kterými se nepodařilo vyrovnat (ztráta blízké osoby, potrat, problémy dětství, domácí násilí, bývalí partneři, fyzické a sexuální zneužívání …)

 

bolesti a problémy bez zjevné fyzické příčiny (migrény-bolesti hlavy, poruchy spánku, astma, epilepsie, štítná žláza, ekzémy, koktavost, bolesti břicha, končetin, různé alergie...)

 

problémy s otěhotněním

 

problémy s nadváhou, stravovacími návyky…

 

poruchy spánku, problémy s dýcháním, poruchy zraku, alergie s různými symptomy...

 

ztráta energie, neurózy, únava, úzkost...

 

pocity strachu, fobie (strach z výšek, lidí, pavouků, uzavřených prostor…)

 

náprava poruch učení (poruchy čtení psaní a počítání, hyperaktivita, nesoustředěnost…)

 

nesnášenlivost některých potravin

 

vnitřní zábrany k sobě a k ostatním (v podnikání, ve škole, v pracovních vztazích…)

 

noční děsy, noční pomočování

 

atd…


Vzhledem k tomu, že mnoho nemocí je psychosomatických (je pro nás za určitých podmínek vlastně „výhodné“ onemocnět, protože se tím vyhneme situaci, se kterou se neumíme konfrontovat) nebo se objeví jako důsledek stresu, může kineziologie pomoci jako podpůrná metoda i při fyzických onemocněních, ale v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči. 

Podmínkou každé úspěšné terapie je ochota přijmout zodpovědnost za vlastní život a za okolnosti, které si v životě vytváříme. Kineziologie nám pomůže na hlubší úrovni nahlédnout některé faktory toho, jak a proč si život vytváříme právě takto (tj. někdy i disfunkčně) a my potom můžeme některé vnitřní procesy změnit a život si začít tvořit po jiných kolejích. 

Vnitřní proměnu za nás žádná terapie ani terapeut/ka neudělá, ta je na nás, na naší ochotě projít vnitřním procesem léčení. 


Metoda je mostem ke změně, konzultantka průvodkyní na cestě. Přejít je třeba o vlastní vůli.