Kotva

Zásady


Mým úkolem při terapii je pomoci identifikovat a řešit potlačené emoce klienta, jeho vzpomínky a zážitky, které jsou překážkou na cestě ke zdravému a šťastnému životu.

 

Neoddělitelnou složkou terapie je vzájemná důvěra mezi mnou a klientem. Snažím se o to, aby se mnou klient vnitřně ladil jako s terapeutem. Uvědomuji si, že terapie bude natolik kvalitní, jak dobrý je terapeut. Proto vím, že musímí pracovat v teoretickém rámci, který je dostatečně široký, aby zahrnoval všechny stránky lidského života včetně duchovní dimenze.

 

Vím, že my jsme svými vlastními léčiteli, chápu, že každý z nás v sobě nosí hluboký zdroj moudrosti, tvořivosti a léčivé síly.

 

Vnímám, že mým úkolem je vytvoření bezpečného a vstřícného prostředí, v němž může klient uskutečnit svůj vlastní růst a vývoj.

 

Vyhýbám se postoji, že jako školený odborník znám konečné odpovědi a způsoby, jak pomoci druhým. Raději ukáži klientovi cestu k jeho vlastnímu zdroji, předám ho zpět do péče jeho vlastní léčivé síle a nechám ho, aby sám našel řešení.